Prosinec 2010

63.)Nové servítky do zbierky

21. prosince 2010 v 20:23
63.)4426
63.)4426
smer
Galeria - servítky - zbierka 4426ks
veselé vianoce

40.)Nové servítky na výmenu

10. prosince 2010 v 22:34
40.)výmena
40.)výmena

smer
Galeria - servítky - výmena
imail

62.)Nové do zbierky

10. prosince 2010 v 22:30
62.)4388
smer
Galeria - servítky - zbierka 4388ks
d

61.)Nové do zbierky

4. prosince 2010 v 8:18
61.) 4370
smer
Galeria servítky - zbierka 4370ks
medvedik